Oscar變超級撒亞人去食西餐 俾江若琳勁睥

兩公婆去餐廳食海景晚餐。Oscar Ig

【星島日報報道】歌手江若琳(Elanne)同蕭潤邦(Oscar)這一對,人前人後都咁恩愛。Oscar婚後仍不改古靈精怪的本色,呢晚兩公婆去餐廳食海景晚餐,浪漫一番之餘,Oscar竟然將頭髮梳得高高的,成個「超級撒亞人」咁,Elanne忍不住用手指住佢個頭,加埋睥住佢既勁鄙視眼神,笑言:「失禮晒呀!」Oscar回敬:「去食西餐當然要把頭髮梳高一點啦!」

有fans搞笑問:「邊間西餐廳咁鬼大風!」、「撒亞人呀!」、「窗口係咪太大風」及「個頭仲高過間餐廳」。

睇更多