Hilary開P賀22歲 見竇靖童興奮到癲

東方日報
張智霖、袁詠儀睇住Hilary大,梗錫佢啦!

名媛上山詩鈉女兒Hilary被喻為「最索星二代」,早前被爆與富三代男友施仲樂打得火熱。前日踏入22歲的她跟家人共度開P,表舅父張智霖和太太袁詠儀、張母、舅公曹查理及趙學而等一眾親朋好友都有現身。張智霖夫婦跟Hilary合照時又搣又摸她的臉,上山詩鈉留言多謝他們一直當Hilary女兒般疼愛。不過,令壽星女最興奮的就是好姊妹竇靖童(童童)也有出席,兩人一見面即攬頭攬頸、面貼面扮鬼臉影合照,感情如同親姊妹,上山詩鈉以英文留言:「佢哋每次一見到對方就興奮到癲!」

童童賀Hilary生日,攬頭攬頸好Friend。