Aka被余潔滢恰 喊腫眼

東方日報
Aka(右)與余潔滢首次合作,但默契十足。

靚女Aka與余潔滢合作微電影做兩姊妹,Aka自爆獻上幕前最醜演出,連自己都慘不忍睹!余潔滢則透露戲中會推撞、呼喝及鄙視Aka,笑言現實中不會這樣對家姐余香凝。

組合Super Girls隊長Aka(趙慧珊)與同公司的余潔滢(Zoe)合作微電影《最好的禮物》,飾演關係惡劣的兩姊妹,妹妹Zoe更會欺負Aka:「會推撞佢!又會大聲鬧同呼喝佢,用好寸嘅眼神望佢,鄙視、唔鍾意佢。(同現實中完全唔同?)完全唔同!我係唔會咁樣對家姐。角色雖然對家姐好惡,但其實心底好錫佢,因為家姐有病。」Aka則指角色難在有很多情緒戲:「有場戲要崩潰咁喊,有啲就係慢慢病住又擔心佢而喊,今次係我幕前最樣衰個樣,隻眼喊到腫,又有黑眼圈,真係幾醜樣!」

失業三重打擊陷低谷

提到現實各有姊妹,Zoe坦言與余香凝會因小事拗撬,但很快就沒事;Aka則笑言與妹妹很淡然:「正常姊妹會有打交,但我哋真係由細到大都冇試過!(你就晒佢?)佢都就我好多,有時同佢嗌交,我嬲咗佢,第二日會買朱古力氹我。」Zoe即笑言若有Aka這家姐,應該會少點拗撬。余香凝演出經驗較豐富,Zoe坦言今次沒有問家姐意見,但希望兩姊妹能一起合作:「但我又諗,一套戲有兩個咁似樣嘅人,會唔會好好笑,或者係做替身!」

Aka的新歌《到底之後》是微電影的主題曲,講述一個人在谷底沒有任何可以怕,她自言人生低谷是遇上婆婆去世、爸爸有病及失業三重打擊:「嗰時成日發噩夢,最後靠同人傾、自己諗通,份工冇咗都好,先可以搵到依家呢份鍾意嘅工作。」場地: HeSheEat

演關係惡劣的姊妹,睇個樣就知入晒戲!