1 / 12
TVB台慶 紅地毯 相集

機靈取勝 - 雙料亞軍鄧卓殷 相集

喺港姐問答環節幫農夫改名「播種的機」以急智取勝嘅今屆港姐亞軍鄧卓殷,雖然生得嬌滴滴,但憑住急才成功搶實觀眾同評判嘅眼球,成為雙料港姐。